Lab-Oil është kompani për shitjen e produkteve hidrokarbure: Naftë, benzinë, bitum, mazut dhe petrokoks (qymyr nafte). Kompania Lab-Oli është e vendosur në kryeqytetin e Republikës së Kosovës, në Prishtinë, si dhe operon në zonën e Ballkanit, duke përfshi Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi dhe Mal të Zi.

Kompania për transportin dhe shitjen e naftës dhe hidrokarbureve, Lab-Oil, një nga bizneset që zhvillojnë afarizëm të suksesshëm dhe operon në disa vende të rajonit të Ballkanit, duke futur naftë cilësore nga importi i tregjeve botërore. Lab-Oil tregton produkte të naftës me shumicë, për klientët komercialë dhe industrialë. Cilësia për gazoilin (naftën) që hedh treg, verifikohet në mënyrë të vazhdueshme nga kontrollet laboratorike dhe për këtë dëshmohet nga certifikimet e lëshuara nga autoritetet e dy shteteve: Shqipërisë dhe Kosovës.