Historiku:
Kompania Lab-Oil nga viti 2009 kur kishte filluar afarizmin në Kosovë fillimish me bitum për të vazhduar më pas me koksin dhe naftën. Fillmisht kishte nisur me 1 milion e 325 litra në vit naftë, për të vazhduar pastaj me një rritje graduale, dhe atë: viti 2012 me 10 milionë e 771 litra; më 2013 me 33 milionë e 363; viti 2014 me 67 milionë e 613 litra dhe në vitin 2015 Lab-Oil ka arritur të importojë 95 milionë e 235 litra.