Gjatë afarizmit LAB-Oil SHPK ka krijuar partneritete me prodhues, tregtar, ofrues shërbimesh, pronarë fabrikash dhe biznese tjera nga Ballkani dhe Europa. Gjatë ofrimit të produkteve dhe shërbimeve tona janë krijuar partneritet me:

  • Prodhues dhe transportues vendorë dhe ndërkombëtarë të karburanteve,
  • Biznese vendore dhe ndërkombëtare,
  • Sektori i Industrisë,
  • Institucione shtetërore,
  • Organizata ndërkombëtare,
  • Komuna dhe agjenci shtetërore,
  • Agjenci ndërkombëtare,
  • Organizata të ndryshme të shoqërisë civile
  • Ekonomitë familjare etj.