Bitum

Sot bitumi merret kryesisht nga nafta e papërpunuar,
e cila ruhet thellë nën sipërfaqen e tokës dhe sillet në sipërfaqe përmes shpimit.

Mbështetje e qëndrueshme që nga fillimi

Pasi themelimit në vitin 2009, LAB-OIL fillimisht u përqëndrua ekskluzivisht në shitjen e bitumit, por shitjet u zgjeruan shpejt edhe me produkte tjera. Gama e produkteve tani është e gjerë, por bitumi ynë konsiderohet ende një shtyllë e fortë e shitjeve.

Tregtia e bitumit është rritur vazhdimisht dhe pranuar mirë nga klientët. Bitumi, i importuar nga Shqipëria i ofruar nga LAB-OIL, dominon tregun e brendshëm kosovar dhe mbulon shumicën e kërkesës vendore

Rruga juaj tek ne

Rruga juaj te lëndët djegëse cilësore si benzina, nafta ose gazi është fare e thjeshtë. Vizitoni pikën e shitjes së LAB-OIL afër jush. Në pikat  e shitjes do të gjeni edhe vajra cilësore dhe materiale tjera harxhuese apo rezervë për makinat. Në vitet në vijim do të shtojmë dukshëm numrin e pikave moderne të shitjes me pakicë.