Petrokoks (Koks nafte)

«Lab-Oil» nga muaji qershor i vitit 2016 me fabrikë për përpunimin e koksit,
me teknologjinë më të avancuar gjermane

Lider në tregtinë e koksit të naftës

LAB-OIL është kompania e parë që ka sjell në rajon petrokoksin dhe ende është kompania më e madhe – në mos e vetmja që importon këtë lloj produkti industrial. Duke e zëvendësuar mazutin me petrokoks kemi zgjidhur problemin e shumë bizneseve sepse petrokoksi ka  kosto shumë më të ulët. Këtë lëndë LAB-OIL e sjell nga tregjet më të mëdha botërore, duke lidhur kontrata me kompani siç është gjiganti italian “UNICOAL SpA” njëra nga kompanitë më të mëdha në botë për nxjerrjen dhe shitjen e koksit të naftës dhe LAB-OIL që nga viti 2012 ka ekskluzivitetin për rajonin e Ballkanit Perëndimor për produktin e petrokoksit.

LAB-OIL nga muaji qershor i vitit 2016 ka hapur fabrikën për përpunimin e petrokoksit, me teknologjinë më të avancuar gjermane.

LAB-OIL ka ekskluzivitetin për rajonin e Ballkanit Perëndimor

Duke e zëvendësuar mazutin me petrokoks kemi zgjidhur problemin e shumë bizneseve sepse petrokoksi ka  kosto shumë më të ulët. Këtë lëndë LAB-OIL e sjell nga tregjet më të mëdha botërore, duke lidhur kontrata me kompani siç është gjiganti italian “UNICOAL SpA” njëra nga kompanitë më të mëdha në botë.