LAB-OIL –
Cilësia bën diferencën!
Që nga nafta dhe benzina, bitumeni dhe mazuti e deri te petrokoksi: LAB-OIL partneri juaj i vërtetë për import dhe shitje të karburanteve.
Cilësia bën diferencën! LAB-OIL tashmë një kohë të gjatë bën përpunimin e petrokoksit me teknologjinë më të fundit gjermane me të cilën furnizon edhe gjigandet e mëdha industriale me lëndë të parë LAB-OIL –
Cilësia bën diferencën!
Që nga nafta dhe benzina, bitumeni dhe mazuti e deri te petrokoksi: LAB-OIL partneri juaj i vërtetë për import dhe shitje të karburanteve.
LAB-OIL –
Cilësia bën diferencën!
Që nga nafta dhe benzina, bitumeni dhe mazuti e deri te petrokoksi: LAB-OIL partneri juaj i vërtetë për import dhe shitje të karburanteve.

Karburante nga LAB-OIL

Ju keni kërkesa specifike për automjetet tuaja moderne. Në anët tjetër dhe prodhuesit kanë kërkesa specifike lidhur me llojin e naftës dhe benzinës. LAB-OIL ofron naftë dhe benzinë cilësore për kushtet verore dhe dimërore të punës. LAB-OIL sjell në tregun e Kosovës dhe në rajon lloje të ndryshme të benzinës (98 dhe 100 oktan...

LAB-OIL me 2 pika të reja karburanti në Komoran

LAB-OIL me dy pika te reja starton punën me furnizimi me karburante në autostradën Prishtinë – Tiranë dhe Tiranë Prishtinë. Këto pika karburanti ofrojnë edhe shërbime shtesë me produkte marketi dhe me një restorant ekskluziv, me shërbime dhe ushqime shumë speciale.

LAB-OIL me 2 pika të reja karburanti në Komoran

LAB-OIL me dy pika te reja starton punën me furnizimi me karburante në autostradën Prishtinë – Tiranë dhe Tiranë Prishtinë. Këto pika karburanti ofrojnë edhe shërbime shtesë me produkte marketi dhe me një restorant ekskluziv, me shërbime dhe ushqime shumë speciale.

Kompani e njohur për cilësi në tregun vendor dhe regjional!

Përveç shitjes me shumicë për klientët vendorë dhe ata në tregjet e Shqipërisë, Maqedonisë Veriore, Serbisë dhe Malit të Zi, e cila bëhet direkt nga terminali  qendror afër Prishtinës, LAB-OIL ofron edhe shitje me pakicë në pikat e karburantit në disa qytete të Republikës së Kosovës.

Pas një investimi të madh, LAB-OIL tashmë një kohë të gjatë bën përpunimin e petrokoksit me teknologjinë më të fundit gjermane me të cilën furnizon edhe gjigandet e mëdha industriale me lëndë të parë, si Feronikli në Drenas, Sharrcem në Kaçanik, Feni Kavadarc në Maqedoninë e Veriut dhe të gjithë prodhuesit tullave të ndërtimit në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut.

Staf kompetent dhe me përvojë që nga niveli i teknikëve e deri te ai inxhinierik e menaxherial!

Këto zhvillime pozitive ngritën edhe nivelin e investimeve të kompanisë e me këtë edhe numrin e pikave të shitjes në Kosovë, shtrirjen e tregut edhe në vendet tjera të Ballkanit Perëndimor dhe duke kulmuar me hapjen fabrikës moderne me teknologji gjermane për përpunimin (granulacion në 90 Mikronë) e koksit të naftës.

Kjo rritje nuk do të ishte e mundur pa një staf kompetent e të trajnuar vazhdimisht. LAB-OIL kishte filluar punën me 10 punëtorë gjersa sot numëron mbi 100 punëtorë e punëtore  të trajnuar. Ne e dijmë se pa trajnime dhe kualifikime të stafit nuk arrihet suksesi. Për këtë qëllim i gjithë stafi është i trajnuar rregullisht në fushëveprimtaritë e veta dhe për ofrimin e produkteve dhe shërbimeve cilësore.

Lider në furnizimin me derivate industriale

Cilësia e produkteve tona –
më e mira për automjetet dhe makinat tuaja

LAB-OIL krenohet me një listë të gjerë të produkteve cilësore të karburanteve të njohura jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon. Përveç naftës dhe benzinë të klasave të ndryshme ofrojmë bitum e mazut për bizneset private dhe amvisëri. LAB-OIL është specializuar në përpunimin e petrokoksit të cilësisë së lartë dhe për këtë jemi të parët në Kosovë.

Përparësitë tona

  • Me naftë dhe benzinë nga LAB-OIL do të rritni jetëgjatësinë e automjeteve tuaja dhe makinave të punës.
  • Rritni dhe siguroni cilësinë e produkteve tuaja industriale
  • Keni të bëni me kompani që bashkëpunon me organizata dhe agjenci ndërkombëtare, institucione qeveritare dhe organizata të shoqërisë civile.