Pikat e Shitjes

Çdo pikë karburanti ofron edhe shërbime shtesë me produkte për përdorim të përditshëm.
Le të jetë furnizimi me karburant dhe artikuj tjerë një përjetim i veçantë për ju.

Rruga juaj drejt nesh

Rruga juaj te lëndët djegëse cilësore si benzina, nafta ose gazi është fare e thjeshtë. Vizitoni pikën e shitjes së LAB-OIL afër jush. Në pikat  e shitjes do të gjeni edhe vajra cilësore dhe materiale tjera harxhuese apo rezervë për makinat. Në vitet në vijim do të shtojmë dukshëm numrin e pikave moderne të shitjes me pakicë.

Përse duhet të vini te LAB-OIL?

Tek LABI-OIL do të gjeni çmimet më të lira në treg, ekstra çmime në çdo fundjavë si dhe kartela me zbritje për klientët tanë besnikë.

Çdo pikë karburanti ofron edhe shërbime shtesë me produkte për përdorim të përditshëm. Le të jetë furnizimi me karburant dhe artikuj tjerë një përjetim i veçantë për ju..

Përse duhet të vini te LAB-OIL?

Tek LABI-OIL do të gjeni çmimet më të lira në treg, ekstra çmime në çdo fundjavë si dhe kartela me zbritje për klientët tanë besnikë.
Çdo pikë karburanti ofron edhe shërbime shtesë me produkte për përdorim të përditshëm. Le të jetë furnizimi me karburant dhe artikuj tjerë një përjetim i veçantë për ju..