Impresumi

Përmbajtja

LAB OIL

Preoc Graçanicë,
Magjistralja Prishtinë – Shkup
Telefoni +383 45 188 500
Web: www.laboil-ks.com
E-Mail: info@laboil-ks.com

Dizajni dhe programimi

www.flexiprint.ch, Zürich

Fotografitë

LAB-OIL Prishtinë

Përjashtimi i përgjegjësisë

Operatori i faqes në internet nuk garanton që faqja e internetit dhe serveri përkatës janë të pastër nga viruset ose përbërësit e dëmshëm. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për dëmtime direkte ose indirekte që rezultojnë nga qasja ose përdorimi i elementeve të faqes në internet. Pavarësisht kontrollit të kujdesshëm të përmbajtjes, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për korrektësinë e informacioneve të publikuara në këtë faqe interneti. Informacionet dhe pikëpamjet e shpërndara në këtë faqe interneti mund të ndryshohen në çdo kohë dhe pa paralajmërim. Të gjitha informacionet e publikuara në këtë faqe në internet nuk janë të detyrueshme ligjërisht.

Referencat dhe vegëzat

LAB-OIL nuk ka ndikim në faqet e internetit të ofruesve tjerë me të cilat ndërlidheni në mënyrë direkte ose indirekte dhe nuk është përgjegjës për disponueshmërinë dhe përmbajtjen e tyre ose për dëmet që vijnë nga përdorimi i faqeve të tilla. Për përmbajtjen e faqeve të lidhura janë përgjegjës të vetëm operatorët e atyre faqeve.

Copyright

Faqja e internetit mbrohet nga drejta e autorit. Kopjimi ose përdorimi i përmbajtjes në botime të tjera elektronike ose të shtypura nuk lejohet pa pëlqimin paraprak të LAB-OIL.

Mbrojtjen e të dhënave

Të dhënat personale të përpunuara gjatë plotësimit të formularëve në ueb faqe janë konfidenciale dhe nuk do t’u kalohen palëve të treta.