kontakttt

Ju keni kërkesa specifike për automjetet tuaja moderne. Në anët tjetër dhe prodhuesit kanë kërkesa specifike lidhur me llojin e naftës dhe benzinës. LAB-OIL ofron naftë dhe benzinë cilësore për kushtet verore dhe dimërore të punës

LAB-OIL sjell në tregun e Kosovës dhe në rajon lloje të ndryshme të benzinës (98 dhe 100 oktan pa plumb), naftë dhe gaz (gaz të lëngët të naftës-LPG) i cili përdoret edhe në gastronomi dhe amvisëri.

Dëshmia më e mirë për cilësi të lartë të produkteve të LAB-OIL është kënaqësia e klientëve e cila shprehet edhe në rritjen e parametrave të shitjes. Nismat e para LAB-OIL i ka filluar me 10 milion litra naftë në vitin 2011, duke e dyfishuar atë në 20 milionë në vitin 2012 dhe 33 milionë; në vitin 2013; vitin 2014 me 67 milionë litra dhe në vitin 2015 LAB-OIL ka arritur të importojë mbi 100 milionë litra derivate.

Nga viti 2014 e tutje LAB OIL mban barrën kryeso të furnizimit të tregun të Kosovës me 40-45 % pjesëmarrje efektive.